@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAK005.00
Αρχείο Γενικού Φροντιστηρίου (περιόδου Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια)  [1828 - 1829]
Περιέχει επιστολές, διάφορα έγγραφα, διατάγματα, λογαριασμούς, ονομαστικούς καταλόγους, αποδείξεις, ναυτολόγια και δηλοποιήσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000001
Φάκελος #001 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα και διατάγματα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000002
Φάκελος #002 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828 - 1829]
Λογαριασμοί και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000003
Φάκελος #003 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, υπηρεσιακά έγγραφα και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000004
Φάκελος #004 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000005
Φάκελος #005 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Λογαριασμοί, επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000006
Φάκελος #006 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000007
Φάκελος #007 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα, διαταγές και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000008
Φάκελος #008 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Λογαριασμοί και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000009
Φάκελος #009 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, λογαριασμοί, ναυτολόγια και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000010
Φάκελος #010 - Γενικό Φροντιστήριο  [1827 - 1828]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000011
Φάκελος #011 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα, λογαριασμοί, ονομαστικοί κατάλογοι και αποδείξεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000012
Φάκελος #012 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Υπηρεσιακά έγγραφα και επιστολές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000013
Φάκελος #013 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000014
Φάκελος #014 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, αποδείξεις και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000015a
Φάκελος #15a - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000015b
Φάκελος #15b - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000016
Φάκελος #016 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, υπηρεσιακά έγγραφα και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000017
Φάκελος #017 - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, υπηρεσιακά έγγραφα και λογαριασμοί.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000018a
Φάκελος #18a - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAK005.00.F000018b
Φάκελος #18b - Γενικό Φροντιστήριο  [1828]
Επιστολές, αποδείξεις και άλλα υπηρεσιακά έγγραφα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα