@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_PRI001
ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΕΞΟΥΛΗ  [1838 - 1942]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_PRI001.01.F000001
Φάκελος #001  [1864 - 1900]
Περιεχόμενα: Αλληλογραφία Οικογένειας Αλεξούλη 1864 - 1900 Αλληλογραφία Οικογένειας Αλεξούλη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_PRI001.01.F000002
Φάκελος #002  [1838 - 1942]
Περιεχόμενα: Πωλητήρια - Ιλιάμια - Χοτζέτια - Ταπιά. Συμφωνητικά - Πωλητήρια - Αποδείξεις. Χρεωστικά Ομόλογα - Αποδείξεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_PRI001.01.F000003
Φάκελος #003  [1907 - 1913]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1907 - 1909. Αλληλογραφία Κλεάνθη Αλεξούλη. Βιογραφικά Δημήτρη Αλεξούλη - Μετάφρασ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα