@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT002
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ  [1808 - 1992]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1 - 1647. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1648 - 4590. Ευρετήριο συμβολαιογραφικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000001
Φάκελος #001  [1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000002
Φάκελος #002  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000003
Φάκελος #003  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Προικοσύμφωνο. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000004
Φάκελος #004  [1883 - 1893]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000005
Φάκελος #005  [1833 - 1893]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ' αριθμόν 525 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000006
Φάκελος #006  [1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000007
Φάκελος #007  [1880 - 1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο βοών. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000008
Φάκελος #008  [1884 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000009
Φάκελος #009  [1885]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο λέμβου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000010
Φάκελος #010  [1885 - 1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Υπό το υπ' αριθμόν 3721 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξη....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000011
Φάκελος #011
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000012
Φάκελος #012  [1885 - 1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση συμβολαίου. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000013
Φάκελος #013  [1885 - 1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' αριθμόν 2502 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000014
Φάκελος #014  [1885 - 1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικιαστήριο. Συμβ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000015
Φάκελος #015  [1886 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό. Συμβολαιογ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000016
Φάκελος #016  [1808 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Παρακατάθεση. Συμβολαιογραφική πράξη. Προσαγωγή εγγράφων. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000017
Φάκελος #017  [1886 - 1889]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Απόδειξη. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000018
Φάκελος #018  [1885 - 1889]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτυρικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000019
Φάκελος #019  [1889]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μερική εξόφληση κεφαλαίου. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Απόδειξη ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT002.01.F000020
Φάκελος #020  [1882 - 1899]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφι...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...8   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα