@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  [1923 - 1946]
Περιεχόμενα: Ευρετήριο Ζ - Η - Θ - Ι. Ευρετήριο Χ - Ψ - Ω. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1- 2155. Ευρετήριο συμβολαιογραφικών π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.01.F000076
Φάκελος #076  [Απρίλιος 1927 - Σεπτέμβριος 1943]
Ευρετήριο Ζ - Η - Θ - Ι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.01.F000077
Φάκελος #077  [1927 - 1943]
Ευρετήριο Χ - Ψ - Ω.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000079
Φάκελος #079  [Φεβρουάριος 1923 - Αύγουστος 1924]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 1- 2155.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000080
Φάκελος #080  [Αύγουστος 1924 - Αύγουστος 1927]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 2156 - 5638.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000081
Φάκελος #081  [Αύγουστος 1927 - Νοέμβρίος 1930]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 5639 - 9476.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000082
Φάκελος #082  [Νοέμβριος 1930 - Σεπτέμβριος 1933]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 9477 - 12954.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000083
Φάκελος #083  [Σεπτέμβριος 1933 - Ιούνιος 1936]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 12955 - 16333.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000084
Φάκελος #084  [Ιούλιος 1936 - Νοέμβριος 1940]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 16334 - 20839.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000085
Φάκελος #085  [Νοέμβριος 1940 - Ιανουάριος 1946]
Ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων 20840 - 24661.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000086
Φάκελος #086  [Μάρτιος 1923 - Δεκέμβριος 1927]
Αλφαβητικό ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων Α - Ω.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000087
Φάκελος #087  [Ιανουάριος 1928 - Δεκέμβριος 1931]
Αλφαβητικό Ευρετήριο Α - Ω.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000088
Φάκελος #088  [Ιανουάριος 1932 - Οκτώβριος 1940]
Αλφαβητικό ευρετήριο Α - Ω.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000089
Φάκελος #089  [Ιανουάριος 1941 - Ιούνιος 1944]
Αλφαβητικό Ευρετήριο Α - Ω.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_NOT001.02.F000090
Φάκελος #090  [Ιούλιος 1927 - Απρίλιος 1932]
Ημερολόγιο Στατιστικής Συμβολαίων, Τελών και Δικαιωμάτων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα