@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU107
ΑΡΧΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΤΡΙΤΑΞΙΟΥ) ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1976 - 1986]
Περιεχόμενα: Βιβλιο Πράξεων Εισιτήριων Εξετάσεων. Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας. Ημερολόγιο συμβάντων. Ημερολόγιο γεγονότων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU107.01.F000001
Φάκελος #001  [1981]
Βιβλιο Πράξεων Εισιτήριων Εξετάσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU107.01.F000002
Φάκελος #002  [21 Ιουλίου 1981 - 30 Ιουνίου 1986]
Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU107.01.F000003
Φάκελος #003  [1976 - 1977]
Ημερολόγιο συμβάντων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU107.01.F000004
Φάκελος #004  [1977/78 - 1985/86]
Ημερολόγιο γεγονότων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα