@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU106
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΞΑΤΑΞΙΟΥ) ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1946 - 1979]
Περιεχόμενα: Γενικός έλεγχος. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών. Πράξεων Παιδαγωγικών Συνεδριών [Σύλ. Καθηγητών]. Κίνηση Δανειστικής ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000001
Φάκελος #001  [1946/47 - 1951/52]
Γενικός έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000002
Φάκελος #002  [1955/56 - 1963]
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000003
Φάκελος #003  [1955/56 - 1960/61]
Πράξεων Παιδαγωγικών Συνεδριών [Σύλ. Καθηγητών].
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000004
Φάκελος #004  [1951/52 - 1959/60]
Κίνηση Δανειστικής Βιβλιοθήκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000005
Φάκελος #005  [1972 - 1979]
Ποινολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000006
Φάκελος #006  [1967/68 - 1970/71]
Βιβλίο Εισιτήριων Εξετάσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000007
Φάκελος #007  [1972 - 1976]
Αποτελέσματα εισιτήριων εξετάσεων 1972/73 - 1976/77.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000008
Φάκελος #008  [4 Οκτωβρίου 1964 - 31 Δεκεμβρίου 1970]
Πράξεων Σχολικής Εφορείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000009
Φάκελος #009  [1972/73 - 1975/76]
Ημερολόγιο Συμβάντων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000010
Φάκελος #010  [25 Απριλίου 1955 - 16 Σεπτεμβρίου 1959]
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας (4 λυτά έγγραφα).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU106.01.F000011
Φάκελος #011  [25 Σεπτεμβρίου 1959 - 29 Οκτωβρίου 1964]
Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα