@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU104
ΑΡΧΕΙΟ ΗΜΙΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1929 - 1939]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου καθηγητών. Βιβλίο Καταθέσεων και Αναλήψεων του Σχολικού Ταμείου. Βιβλίο πιστοποιητικών σπ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU104.01.F000001
Φάκελος #001  [1929/30 - 1937/38]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU104.01.F000002
Φάκελος #002  [1 Ιανουαρίου 1932 - 31 Μαρτίου 1937]
Βιβλίο Καταθέσεων και Αναλήψεων του Σχολικού Ταμείου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU104.01.F000003
Φάκελος #003  [1931/32 - 1937/38]
Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU104.01.F000004
Φάκελος #004  [1929/30 - 1937/38]
Ειδικός έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU104.01.F000005
Φάκελος #005  [1929/30 - 1937/38]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU104.01.F000006
Φάκελος #006  [1929/30 - 1938/39]
Γενικός έλεγχος.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα