@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-MAG
Αρχεία Ν. Μαγνησίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-MAG_EDU103
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ  [1841 - 1931]
Περιεχόμενα: Πρακτικά και έλενχος μαθητών. Βιβλίο εγγραφής μαθητών. Μηνιαίοι έλεγχοι μαθητών Α΄ τάξης. Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU103.01.F000001
Φάκελος #001  [1841 - 1857, 1856/57 - 1860/61]
Πρακτικά και έλενχος μαθητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU103.01.F000002
Φάκελος #002  [1841 - 1889]
Βιβλίο εγγραφής μαθητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU103.01.F000003
Φάκελος #003  [1861/62 - 1864/65]
Μηνιαίοι έλεγχοι μαθητών Α΄ τάξης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU103.01.F000004
Φάκελος #004  [1927/28 - 1928/29]
Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Συλλόγου των καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU103.01.F000005
Φάκελος #005  [1892/93 - 1930/31]
Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU103.01.F000006
Φάκελος #006  [1889/90 - 1928/29]
Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU103.01.F000007
Φάκελος #007  [1889/90 - 1928/29]
Ειδικός έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-MAG_EDU103.01.F000008
Φάκελος #008  [1889/90 - 1928/29]
Μαθητολόγιο.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα