@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LES
Αρχεία Ν. Λέσβου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LES_JUS001
ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1871-1914]
Το αρχείο στο μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται από δικογραφίες του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης, αλλά και βιβλία πρακτικών και απ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000001
Φάκελος #001 - Πρωτόκολλον Μητροπολιτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης  [1894-1914]
Βιβλίο πρωτοκόλλου Μητροπολιτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000002
Φάκελος #002 - Βιβλίον Πρακτικών Α'. Από του Ιουλίου 1893 μέχρι του Ιουνίου 1896  [1893-1896]
Βιβλίο Πρακτικών Α' του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000003
Φάκελος #003 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [Ιούνιος 1896 - Δεκέμβριος 1898]
Βιβλίο πρακτικών Β' Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 98 - 442.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000004
Φάκελος #004 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1898 - 1902]
Βιβλίο πρακτικών του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 445 - 943.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000005
Φάκελος #005 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1902 - 1909]
Βιβλίο πρακτικών των δικαστικών υποθέσεων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 944 - 1897.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000006
Φάκελος #006 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [6 Απριλίου 1909 - 2 Μαΐου 1914]
Ε' βιβλίο δικαστικών πρακτικών του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000007
Φάκελος #007 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1879 - 1891]
Συνεδριάσεις του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 3 - 163.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000008
Φάκελος #008 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1891 - 1892]
Αποφάσεις του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης 1 - 38.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000009
Φάκελος #009 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1884 - 1890]
Βιβλίο αποφάσεων του Δημογεροντικού Συμβουλίου Μυτιλήνης 1-72.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000010
Φάκελος #010 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1872 - 1898]
Βιβλίο αποφάσεων Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 73 - 94 και 1 - 248.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000011
Φάκελος #011 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1899 - 1906]
Δικαστικές αποφάσεις του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000012
Φάκελος #012 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1905 - 1914]
Βιβλίο αποφάσεων Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 491 - 846.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000013
Φάκελος #013 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1892 - 1894]
Βιβλίο επιδοτηρίων Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 1 - 47.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000014
Φάκελος #014 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [Δεκέμβριος 1894 - Νοέμβριος 1896]
Β' διπλότυπο επιδοτηρίων του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000015
Φάκελος #015 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1896 - 1899]
Διπλότυπο επιδοτηρίων Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 154 - 252.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000016
Φάκελος #016 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1898 - 1905]
Διπλότυπο επιδοτηρίων Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης 253 - 414.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000017
Φάκελος #017 - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1904 - 1908]
Επιδοτήρια αποφάσεων του Μητροπολιτικού Συμβουλίου Μυτιλήνης 1 - 168.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000018
Φάκελος #018 - ΕΚKΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1891]
Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LES_JUS001.01.F000019
Φάκελος #019 - ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  [1852-1914]
Φάκελοι δικογραφιών του Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου Μυτιλήνης
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα