@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT005
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1714 - 1743]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00001
Φάκελος #001  [1715-1743]
Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00002
Φάκελος #002  [1714-1717]
Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00003
Φάκελος #003  [1717-1718]
Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00004
Φάκελος #004  [1718-1719]
Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00005
Φάκελος #005  [1719]
Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00006
Φάκελος #006  [1719-1720]
Πρωτόκολλο 5. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00007
Φάκελος #007  [1720]
Πρωτόκολλο 6. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00008
Φάκελος #008  [1720-1722]
Πρωτόκολλο 7. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00009
Φάκελος #009  [1722]
Πρωτόκολλο 8. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00010
Φάκελος #010  [1722-1723]
Πρωτόκολλο 9. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00011
Φάκελος #011  [1723-1724]
Πρωτόκολλο 10. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00012
Φάκελος #012  [1724-1725]
Πρωτόκολλο 11. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00013
Φάκελος #013  [1725-1726]
Πρωτόκολλο 12. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00014
Φάκελος #014  [1726-1727]
Πρωτόκολλο 13. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00015
Φάκελος #015  [1727-1728]
Πρωτόκολλο 14. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00016
Φάκελος #016  [1728-1729]
Πρωτόκολλο 15. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00017
Φάκελος #017  [1729]
Πρωτόκολλο 16. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00018
Φάκελος #018  [1729-1730]
Πρωτόκολλο 17. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00019
Φάκελος #019  [1730]
Πρωτόκολλο 18. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT005.01.F00020
Φάκελος #020  [1730-1732]
Πρωτόκολλο 19. Βιβλίο πράξεων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα