@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT004
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1714 - 1733]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00001
Φάκελος #001  [1714-1720]
Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00002
Φάκελος #002  [1720-1724]
Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00003
Φάκελος #003  [1724-1725]
Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00004
Φάκελος #004  [1725-1726]
Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00005
Φάκελος #005  [1726-1728]
Πρωτόκολλο 5. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00006
Φάκελος #006  [1728-1729]
Πρωτόκολλο 6. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00007
Φάκελος #007  [1729-1731]
Πρωτόκολλο 7. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00008
Φάκελος #008  [1731-1732]
Πρωτόκολλο 8. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00009
Φάκελος #009  [1732-1733]
Πρωτόκολλο 9. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00010
Φάκελος #010  [1733]
Πρωτόκολλο 10. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT004.01.F00011
Φάκελος #011  [1715-1733]
Δέσμη εγγράφων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα