@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT003
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1698 - 1743]
Περιεχόμενα: Δέσμη εγγράφων. Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00001
Φάκελος #001  [1698-1737]
Δέσμη εγγράφων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00002
Φάκελος #002  [1710-1711]
Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00003
Φάκελος #003  [1711-1713]
Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00004
Φάκελος #004  [1713-1714]
Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00005
Φάκελος #005  [1714-1715]
Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00006
Φάκελος #006  [1715-1720]
Πρωτόκολλο 5. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00007
Φάκελος #007  [1720-1722]
Πρωτόκολλο 6. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00008
Φάκελος #008  [1723-1729]
Πρωτόκολλο 7. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00009
Φάκελος #009  [1729-1737]
Πρωτόκολλο 8. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT003.01.F00010
Φάκελος #010  [1738-1743]
Πρωτόκολλο 9. Βιβλίο πράξεων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα