@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_NOT002
ΝΟΤΑΡΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ  [1707 - 1739]
Περιεχόμενα: Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων. Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00001
Φάκελος #001  [1707-1709]
Πρωτόκολλο 1. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00002
Φάκελος #002  [1709-1711]
Πρωτόκολλο 2. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00003
Φάκελος #003  [1711-1713]
Πρωτόκολλο 3. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00004
Φάκελος #004  [1713-1717]
Πρωτόκολλο 4. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00005
Φάκελος #005  [1717-1721]
Πρωτόκολλο 5. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00006
Φάκελος #006  [1721 -1724]
Πρωτόκολλο 6. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00007
Φάκελος #007  [1724 -1728]
Πρωτόκολλο 7. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00008
Φάκελος #008  [1728 -1731]
Πρωτόκολλο 8. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00009
Φάκελος #009  [1731 -1732]
Πρωτόκολλο 9. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00010
Φάκελος #010  [1732 -1733]
Πρωτόκολλο 10. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00011
Φάκελος #011  [1733 -1734]
Πρωτόκολλο 11. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00012
Φάκελος #012  [1734 -1735]
Πρωτόκολλο 12. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00013
Φάκελος #013  [1735 -1736]
Πρωτόκολλο 13. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00014
Φάκελος #014  [1736 -1737]
Πρωτόκολλο 14. Βιβλίο πράξεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_NOT002.01.F00015
Φάκελος #015  [1708 -1739]
Δέσμη εγγράφων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα