@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_MUN007
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ  [1879]
Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών. Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών. [Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων τ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN007.01.F00001
Φάκελος #001  [1879]
Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN007.01.F00002
Φάκελος #002  [1879]
Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN007.01.F00003
Φάκελος #003  [1879]
Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN007.01.F00004
Φάκελος #004  [1879]
Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN007.01.F00005
Φάκελος #005  [1879]
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών].
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN007.01.F00006
Φάκελος #006  [1879]
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Σφακιωτών].
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα