@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_MUN002
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ  [1879]
Περιεχόμενα: Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου. Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου. [Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων τ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN002.01.F00001
Φάκελος #001  [1879]
Μητρώον των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN002.01.F00002
Φάκελος #002  [1879]
Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN002.01.F00003
Φάκελος #003  [1879]
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου].
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN002.01.F00004
Φάκελος #004  [1879]
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου].
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN002.01.F00005
Φάκελος #005  [1879]
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου].
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN002.01.F00006
Φάκελος #006  [1879]
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου].
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_MUN002.01.F00007
Φάκελος #007  [1879]
[Βιβλίον Μητρώου των Αρρένων του Δήμου Ελλομένου].
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα