@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL006
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1412 - 1891]
Περιεχόμενα: Έγγραφα σχετικά με τους εν τη πόλει Λευκάδος διαφόρους Ναούς. Βιβλία εσόδων και Εξόδων διαφόρων Ναών. Βιβλία εσόδων-εξόδ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000001
Φάκελος #001  [1688-1854]
Έγγραφα σχετικά με τους εν τη πόλει Λευκάδος διαφόρους Ναούς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000001a
Φάκελος #01a  [1412-1864]
Έγγραφα σχετικά με τους εν τη πόλει Λευκάδος διαφόρους Ναούς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000002
Φάκελος #002  [1756-1815]
Βιβλία εσόδων και Εξόδων διαφόρων Ναών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000002a
Φάκελος #02a  [1689-1827]
Βιβλία εσόδων-εξόδων Μονής Αγ. Γεωργίου Σκάρων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000002b
Φάκελος #02b  [1720-1891]
Αναφοραί προς Μητροπολίτην, Άδειες Γάμου και άλλα διάφορα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000002c
Φάκελος #02c  [1807-1849]
Αναφοραί προς Μητροπολίτην, Άδειες Γάμου και άλλα διάφορα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000002d
Φάκελος #02d  [1713-1862]
Έγγραφα παραχώρησης αγαθών στην Αρχιεπισκοπή Λευκάδας. Έξοδα Αρχιεπισκοπής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000003
Φάκελος #003  [1723-1802]
Βραβείον του Αρχυστρατήγου Μιχαήλ το οπείον περιέχει τα πράγματα της άνοθεν [Μον]ής του Ασωμάτου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000004
Φάκελος #004  [1688-1840]
Έγγραφα αφορώντα διαφόρους Μονάς. Μονή Κόκκινη Εκκλησία, Μονή Φανερωμένης, Εκκλησία Αγίων Αποστόλων στο χωριό Άγιος Πέτρος, Μονή Αγίου Γε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000005
Φάκελος #005  [1654-1863]
Έγγραφα αφορώντα διαφόρους Μονάς. Μονές: Άγιος Κήρυκος Αθανίου, Άγιος Ιωάννης στο Ροδάκι, Ασώματος, Άγιος Δημήτρις στη Γράβα, Ασώματος, Ά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000006
Φάκελος #006  [1754-1805]
Βιβλία εσόδων-εξόδων Μονής Κόκκινης Εκκλησίας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL006.01.F000007
Φάκελος #007  [1857, 1858, 1859]
Επίσημα Μονών μετά των σχετικών αναφορών λοιπών εγγράφων προς Έπαρχον.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα