@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL003
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1469 - 1981]
Περιεχόμενα: Σχετικά με τον καταρτισμόν σχεδίου πόλεως Λευκάδος. Σχετικά με την διαίρεσιν της πόλεως Λευκάδος εις διαφόρους συνοικίας...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000001
Φάκελος #001  [1734-1836]
Σχετικά με τον καταρτισμόν σχεδίου πόλεως Λευκάδος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000002
Φάκελος #002  [1823]
Σχετικά με την διαίρεσιν της πόλεως Λευκάδος εις διαφόρους συνοικίας κλπ. εν έτει 1823.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000003
Φάκελος #003  [1734-1836]
Σχετικά με τον καταρτισμόν σχεδίου πόλεως Λευκάδος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000004
Φάκελος #004  [1791-1818]
Σχετικά με την ανέγερσιν Τελωνείου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000005
Φάκελος #005  [1823]
Άπαντα τα σχετικά με την επιδιόρθωσιν των οικημάτων του Δικαστηρίου και του Τοποτηρητού.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000006
Φάκελος #006  [1810-1834]
Σχετικά με την κατασκευήν κρηπιδώματος από του Τελωνείου μέχρις Αγίου Αντωνίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000007
Φάκελος #007  [1684-1865]
Άπαντα τα αφορώντα το Ιχθυοτροφείο και τας Αλυκάς της Λευκάδος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000008
Φάκελος #008  [1816-1852]
Σχετικά περί του Νοσοκομείου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000009
Φάκελος #009  [1682-1812]
Άπαντα τα αφορώντα τα Νησίδια της Λευκάδος και τα εισοδήματα τούτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000010
Φάκελος #010  [1864-1865]
Πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής των επίπλων του Τοποτηρητού εις την Αστυνομίαν μετά την αναχώρησιν τούτου και πρακτικά εκποιήσεως το...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000011
Φάκελος #011  [1703-1770]
Σχετικά με την φορολογίαν της βοσκής των ζώων και την ενοικίασιν ταύτης κατά τα έτη 1703-1718 έως 1722 και 1770.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000012
Φάκελος #012  [1699-1826]
Σχετικά με την φορολογίαν των υδρομτην ενοικίασιν τούτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000013
Φάκελος #013  [1709-1836]
Άπαντα τα αφορώντα το Δημόσιον δάσος Σκάροι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000014
Φάκελος #014  [1807]
Σχετικά με τον κατά το έτος 1807 διενεργηθέντα έρανον προς προμήθειαν σίτου και όστις κατόπιν διετέθη υπέρ της Φρουράς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000015
Φάκελος #015  [1780-1781]
Διάφοροι Δημεύσεις από του έτους 1780-1781.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000016
Φάκελος #016  [1738-1773]
Έγγραφα αφορώντα τα εις θέσιν "Αγριλιά" και Μαραντοχώριον ευρισκόμενα έλη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000017
Φάκελος #017  [1725-1747]
Άπαντα τα σχετικά με τον κάμπον Βασιλικής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000018
Φάκελος #018  [1772-1779]
Έγγραφα σχετικά με τα πηγάδια των Τσουκαλάδων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000019
Φάκελος #019  [1703-1823]
Δημόσια Εδαφονόμια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL003.01.F000020
Φάκελος #020  [1699-1830]
Έγγραφα σχετικά με την εξακρίβωσιν των εδαφονομίων και άλλων παροχών του Δημοσίου μετά την πυρκαϊάν του Ταμείου κατά το έτος 1798 και την...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα