@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL002
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1684 - 1852]
Περιεχόμενα: Βιβλίον περιέχον Δουκικάς Διαταγάς, Διατάγματα, Προκηρύξεις, Επίσημα γράμματα και άλλα έγγραφα επί διοικητού Αντωνίου Κό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000001
Φάκελος #001  [1783-1786]
Βιβλίον περιέχον Δουκικάς Διαταγάς, Διατάγματα, Προκηρύξεις, Επίσημα γράμματα και άλλα έγγραφα επί διοικητού Αντωνίου Κόρνεϋ από 2 Σεπτεμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000002
Φάκελος #002  [1789-1792]
Ενετικοί κανονισμοί 1789-1792.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000003
Φάκελος #003  [1792-1795]
Δημοτικοί κανονισμοί ετών 1792-1795.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000004
Φάκελος #004  [1795-1797]
Βιβλίον Διαταγών και εγκυκλίων Ιούστου Αντωνίου Τζώρτζη τακτικού Προνοητού της Αγίας Μαύρας από 18 Ιουνίου 1795 έως 8 Ιουλίου 1797. [Παρέ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000005
Φάκελος #005  [1797]
Τιμολόγιον δικαστικών πράξεων έτους 1797.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000006
Φάκελος #006  [1797]
Προκηρύξεις, κανονισμοί αγροτικοί, κανονισμοί εισπράξεων, υγειονομικά, οπλοφορίαι κλπ. έτους 1797.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000007
Φάκελος #007  [1797]
Προφορικαί Διακηρύξεις (ανακοινώσεις) της Δημοκρατικής Κυβερνήσεως γενόμεναι εν Λευκάδι από 19 Ιουλίου 1797 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 1797.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000008
Φάκελος #008  [1798-1801]
Βιβλίον Διαταγμάτων σχετικών με την διακυβέρνησιν της Αγίας Μαύρας από 1ης Οκτωβρίου 1798 μέχρι 30 Δεκεμβρίου 1801.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000009
Φάκελος #009  [1734-1806]
Διάφοροι προκηρύξεις, απαγορεύσεις οπλοφορίας, χαρτοπαιγνίων κλπ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000010
Φάκελος #010  [1804]
Ποινική Δικονομία 1804. Παρένθετα φύλλα 3.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000011
Φάκελος #011  [1803-1807]
Νόμοι και Διατάγματα επί Ρωσοκρατίας εν οις και Νόμος περί δημεύσεως των Μοναστηριακών κτημάτων χάριν της δημοσίας εκπαιδεύσεως. Παρένθετ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000012
Φάκελος #012  [1808]
Οργανισμός των πολιτικών και ποινικών Δικαστηρίων των Ιονίων Νήσων έτους 1808.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000013
Φάκελος #013  [1807-1809]
Αποφάσεις της Ιονίου Γερουσίας και ψηφίσματα του Γενικού Διοικητού Καίσαρος Μπερτιέ σχετικώς με την πειθαρχικήν εξουσίαν των Επισκόπων επ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000014
Φάκελος #014  [1811-1818]
Οργανισμός της Ποινικής και Αστικής Δικαιοσύνης 1811-1818.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000015
Φάκελος #015  [1821]
Πρακτικά Επιτροπής περί επιβλέψεως των αλλοδαπών έτους 1821.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000016
Φάκελος #016  [1798-1799]
Προκηρύξεις του Ρώσσου Ναυάρχου Uschacoff 1798 ως και άλλα διάφορα έτους 1799.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000017
Φάκελος #017  [1818-1849]
Α΄. Β΄. Γ΄. Πράξεις της Γερουσίας από του έτους 1818-1827 και 1839, ως και Ε΄. Ζ΄ και Η΄. ετών 1834, 1844-1845, 1847-1849.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000018
Φάκελος #018  [1817-1852]
Εκλογαί Δικαστών, Διαζύγια, Υιοθεσίαι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000019
Φάκελος #019  [1721-1798]
Διατιμήσεις τροφίμων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL002.01.F000020
Φάκελος #020  [1684-1823]
Νόμοι και Διατάγματα χειρόγραφα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα