@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LEF
Αρχεία Ν. Λευκάδας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LEF_ARL001
ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ  [1569 - 1962]
Περιεχόμενα: Κείμενον της Ειρήνης μεταξύ Σουλτάνου Μουράτι και Βενετίας συναφθείσα την 20ην Απριλίου 1622 και ανανεώσεις ταύτης κατά ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000001
Φάκελος #001  [1622, 1718, 1733]
Κείμενον της Ειρήνης μεταξύ Σουλτάνου Μουράτι και Βενετίας συναφθείσα την 20ην Απριλίου 1622 και ανανεώσεις ταύτης κατά τα έτη 1718 και 1...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000002
Φάκελος #002  [1864, 1715, 1716]
Σχετικά με την κατάληψιν της Νήσου υπό των Ενετών το έτος 1684, την εγκατάλειψιν ταύτης το έτος 1715 και την ανάκτησιν ταύτης το έτος 1716.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000003
Φάκελος #003  [1743-1744]
Σχετικά με την κατά το έτος 1743-1744 ενσκήψασαν πανώλην.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000004
Φάκελος #004  [1798]
Έγγραφα σχετικά με την εν τω Φρουρίω πυρκαϊάν κατά το έτος 1798 και την αποτέφρωσιν του Ταμείου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000005
Φάκελος #005  [1569-1957]
Έγγραφα σχετικά με τους γενομένους σεισμούς από του έτους 1569-1957.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000006
Φάκελος #006  [1799]
Έγγραφα σχετικά με τον καταρτισμόν του καταλόγου των Ευγενών κατά το έτος 1799.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000007
Φάκελος #007  [1799-1800]
Αλληλογραφία εν πρωτοτύπω των εις Κωνσταντινούπολιν και Πετρούπολιν απεσταλμένων προς το Διοικητικόν Συμβούλιον Λευκάδος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000007a
Φάκελος #07a  [1800-1802]
Αντίγραφα στοιχείων σχετικά με το Βυζαντινό Σύνταγμα. Περίοδος 1800-1802.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000008
Φάκελος #008  [1807]
Δράσις Ιωάννου Καποδιστρίου εν Λευκάδι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000009
Φάκελος #009  [1817]
Άπασα η αλληλογραφία σχετικώς με την παρά των Άγγλων εις τους Τούρκους πώλησιν της Πάργας του έτους 1817.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000010
Φάκελος #010  [1817]
Σχετικά εμπρησμών έτους 1817.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000011
Φάκελος #011  [1832]
Κατάλογος των ονομάτων των Συγκλητικών έτους 1832.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000012
Φάκελος #012  [1838]
Επιστολαί σταλείσαι εις τους Γεώργιον Θερμόν κάτοικον Εγκλουβής και Ανδρέα Βρεττόν κάτοικον Βαυκερής διά των οποίων τους ανεγγέλετο ότι ε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000013
Φάκελος #013  [1810]
Έγγραφα σχετικά με την κατάληψιν της Νήσου υπό των Άγγλων έτους 1810.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000014
Φάκελος #014  [1719-1828]
Δημόσιος Βίος του Πετριτσοπούλου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000015
Φάκελος #015  [1721]
Βιογραφία Καπετάν Διαμάντη Μακρή.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000016
Φάκελος #016  [1689]
Βιογραφία του εκ Σκόδρας της Αλβανίας Μάρκου Νέγρη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000017
Φάκελος #017  [[1720-1826]]
Άπαντα τα αφορώντα την οικογένειαν του κόμητος Σετίνη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000018
Φάκελος #018  [1684-1851]
Σχετικά με την Επισκοπήν Λευκάδος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LEF_ARL001.01.F000019
Φάκελος #019  [1726-1843]
Έγγραφα αφορώντα την Λατινικήν Εκκλησίαν.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα