@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_NOT012
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΟΥ  [1881 - 1888]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000001
Φάκελος #001  [1881 - 1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000002
Φάκελος #002  [1882 - 1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο σίτου. Συμβολαιογραφική π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000003
Φάκελος #003  [1882 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο σίτου. Συμβολαιογραφική πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000004
Φάκελος #004  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Έκθεση πλειστηριασμού. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000005
Φάκελος #005  [1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Εκχωρητήριο. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000006
Φάκελος #006  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο σίτου. Συμβολ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000007
Φάκελος #007  [1883 - 1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Απόδειξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000008
Φάκελος #008  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000009
Φάκελος #009  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000010
Φάκελος #010  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξοφλητική πράξη. Συμβολ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000011
Φάκελος #011  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξοφλητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000012
Φάκελος #012  [1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000013
Φάκελος #013  [1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο επί εξωνήσει. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000014
Φάκελος #014
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000015
Φάκελος #015  [1884 - 1885]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000016
Φάκελος #016  [1885]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000017
Φάκελος #017  [1884 - 1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000018
Φάκελος #018  [1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Διανεμητήριο. Συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000019
Φάκελος #019  [1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT012.01.F000020
Φάκελος #020  [1886 - 1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Παράταση προθεσμίας. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα