@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_NOT002
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ  [1805 - 2892]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000001
Φάκελος #001  [1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρεωστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000002
Φάκελος #002  [1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Διαμαρτύρηση επί μη αποδοχής. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000003
Φάκελος #003  [1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000004
Φάκελος #004  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000005
Φάκελος #005  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανάκληση εντολής. Συμβολαιογρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000006
Φάκελος #006  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανάκληση εντολής. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000007
Φάκελος #007  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000008
Φάκελος #008  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000009
Φάκελος #009  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφική πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000010
Φάκελος #010  [1883 - 1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000011
Φάκελος #011  [1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000012
Φάκελος #012  [1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Κατάργηση δίκης. Συμβολα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000013
Φάκελος #013  [1883 - 1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμφωνητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000014
Φάκελος #014  [1884 - 1894]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000015
Φάκελος #015  [1805 - 1885]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δάνειο. Συμβολαιογραφική πράξη. Κατάθεση. Συμβολαιογραφική πρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000016
Φάκελος #016  [1885 - 1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Κατάθεση διαιτητικής αποφ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000017
Φάκελος #017  [1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβιβαστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανάκληση δωρεάς. Συμβο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000018
Φάκελος #018  [1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000019
Φάκελος #019  [1880 - 1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πωλητήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογρα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT002.01.F000020
Φάκελος #020  [1886 - 1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Δανειστικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικιαστήριο. Συμβολαιογραφική πράξη. Δήλωση. Συμβολαιογραφ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα