@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_MUN002
ΑΡΧΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ  [1850 - 1955]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς. Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1922 - 1928. Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1932 - 1934. Πρακτικά Κοινότ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000001
Φάκελος #001  [1914 - 1918]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000002
Φάκελος #002  [1921-1925]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000003
Φάκελος #003  [1922 - 1928]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1922 - 1928.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000004
Φάκελος #004  [1928 - 1931]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000005
Φάκελος #005  [1930-1932]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000006
Φάκελος #006  [1932 - 1934]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1932 - 1934.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000007
Φάκελος #007  [1932 - 1935]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000008
Φάκελος #008  [1936-1937]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000009
Φάκελος #009  [1936 - 1939]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1936 - 1939.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000010
Φάκελος #010  [1938 - 1939]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000011
Φάκελος #011  [1938-1944]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000012
Φάκελος #012  [1939 - 1940]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1939 - 1940.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000013
Φάκελος #013  [1940 - 1941]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000014
Φάκελος #014  [1941-1943]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000015
Φάκελος #015  [1943 - 1945]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1943 - 1945.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000016
Φάκελος #016  [1945 - 1947]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000017
Φάκελος #017  [1946-1947]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000018
Φάκελος #018  [1943 - 1946]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς 1943 - 1946.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000019
Φάκελος #019  [1948 - 1949]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN002.01.F000020
Φάκελος #020  [1950-1951]
Πρακτικά Κοινότητας Αγιάς.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα