@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_MUN001
ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΩΤΙΟΥ  [1883 - 1913]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου. Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1887 - 1893. Πιστοποιητικά Δήμου Δωτίου 190...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000001
Φάκελος #001  [1883-1887]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000002
Φάκελος #002  [1887 - 1893]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1887 - 1893.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000003
Φάκελος #003  [1893 - 1895]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000004
Φάκελος #004  [1895-1897]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000005
Φάκελος #005  [1887 - 1893]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1887 - 1893.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000006
Φάκελος #006  [1898 - 1900]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000007
Φάκελος #007  [1901-1902]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000008
Φάκελος #008  [1900 - 1905]
Πιστοποιητικά Δήμου Δωτίου 1900 - 1905.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000009
Φάκελος #009  [1900 - 1903]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000010
Φάκελος #010  [1904-1911]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000011
Φάκελος #011  [1907 - 1909]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1907 - 1909.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000012
Φάκελος #012  [1909 - 1912]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000013
Φάκελος #013  [1911-1913]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_MUN001.01.F000014
Φάκελος #014  [1911 - 1913]
Πρακτικά Δημ. Συμβουλίου Δήμου Δωτίου 1911 - 1913.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα