@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_NOT001
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ  [1808 - 1999]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000001
Φάκελος #001  [1880 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000002
Φάκελος #002  [1882]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πίνακας κατατάξεως. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000003
Φάκελος #003  [1882 - 1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπό το υπ' αριθμόν 703 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πράξη υπ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000004
Φάκελος #004  [1882 - 1983]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξη. Δηλοποίηση δικαστικού πλειστηριασμού σίτο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000005
Φάκελος #005  [1883 - 1890]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικίαση. Συμβολαιογραφι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000006
Φάκελος #006  [1880 - 1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξη. Εγγυητικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος και ενοικίαση. Συμβολαιο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000007
Φάκελος #007  [1883]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξού...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000008
Φάκελος #008  [1883 - 1983]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000009
Φάκελος #009  [1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανάκληση δωρεάς. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαι...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000010
Φάκελος #010  [1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβιβασμός. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000011
Φάκελος #011  [1884]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Υπενοικίαση. Συμβολαιογραφική πρά...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000012
Φάκελος #012  [1884 - 1885]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Πώληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Ανάκληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000013
Φάκελος #013  [1885 - 1895]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικίαση. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβιβ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000014
Φάκελος #014  [1885 - 1886]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ' αριθμόν 3800 συμβόλαιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000015
Φάκελος #015  [1885 - 1896]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000016
Φάκελος #016  [1886 - 1896]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εργολαβικό. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000017
Φάκελος #017  [1886 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000018
Φάκελος #018  [1886 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέος. Συμβολαιογραφική πράξη. Μίσθωση. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικίαση. Συμβολαιογραφική πράξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000019
Φάκελος #019  [1885 - 1888]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση. Συμβολαιογραφική πράξη. Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικίαση. Συμβολαιογραφική πράξη. Χρέ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_NOT001.01.F000020
Φάκελος #020  [1886 - 1887]
Περιεχόμενα: Συμβολαιογραφική πράξη. Ενοικίαση. Συμβολαιογραφική πράξη. Πληρεξούσιο. Συμβολαιογραφική πράξη. Εξόφληση υπό το υπ΄ αριθ...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα