@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_MUN007
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ  [1882 - 1975]
Περιεχόμενα: Συνεδριάσεις από 13 Ιουνίου 1882 ως 17 Σεπτεμβρίου 1883. Συνεδριάσεις από τον Ιούνιο του 1884 εώς 12 Σεπτεμβρίου 1886. Π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000001
Φάκελος #001  [1882 - 1883]
Συνεδριάσεις από 13 Ιουνίου 1882 ως 17 Σεπτεμβρίου 1883.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000002
Φάκελος #002  [1884 - 1886]
Συνεδριάσεις από τον Ιούνιο του 1884 εώς 12 Σεπτεμβρίου 1886.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000003
Φάκελος #003  [1886]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000004
Φάκελος #004  [1887 - 1889]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000005
Φάκελος #005  [1888 - 1890]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000006
Φάκελος #006  [1901 - 1903]
Συνεδριάσεις από 1 Δεκεμβρίου 1901 ως 6 Νοεμβρίου 1903.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000007
Φάκελος #007  [1903 - 1905]
Συνεδριάσεις απο 13 Δεκεμβρίου 1903 έως 17 Νοεμβρίου 1905.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000008
Φάκελος #008  [1905 - 1907]
Συνεδριάσεις από 18 Νοεμβρίου 1905 ως 8 Μαρτίου 1907.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000009
Φάκελος #009  [1907 - 1909]
Συνεδριάσεις από 2 Απριλίου 1907 εώς 8 Ιανουαρίου 1909.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000010
Φάκελος #010  [1909 - 1911]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000011
Φάκελος #011  [1911 - 1913]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000012
Φάκελος #012  [1914 - 1915]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000013
Φάκελος #013  [1920 - 1922]
Συνεδριάσεις από 5 Ιανουαρίου 1920 ως 13 Μαΐου 1922.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000014
Φάκελος #014  [1922 - 1924]
Συνεδριάσεις απο 11 Μαΐου 1922 έως 18 Αυγούστου 1924.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000015
Φάκελος #015  [1924 - 1926]
Συνεδριάσεις από 6 Δεκεμβρίου 1924 ως 10 Δεκεμβρίου 1926.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000016
Φάκελος #016  [1927 - 1929]
Συνεδριάσεις από 2 Ιανουαρίου 1927 εώς 1 Μαρτίου 1929.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000017
Φάκελος #017  [1929 - 1933]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000018
Φάκελος #018  [1933 - 1950]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000019
Φάκελος #019  [1935]
Πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_MUN007.01.F000020
Φάκελος #020  [1937 - 1938]
Συνεδριάσεις από 19 Ιουλίου 1937 ως 27 Ιουνίου 1938.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα