@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU005
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1889 - 1950]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1889 - 1890 ως 1912 - 1913. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1913 - 1914 ως 1923 - 1924...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000001
Φάκελος #001  [1889 - 1890, 1912 - 1913]
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1889 - 1890 ως 1912 - 1913.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000002
Φάκελος #002  [1913 - 1914, 1923 - 1924]
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1913 - 1914 ως 1923 - 1924.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000003
Φάκελος #003  [1924 - 1925, 1929 - 1930]
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών 1924 - 1925 μέχρι 1929 - 1930.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000004
Φάκελος #004  [1929 - 1933]
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1929-30 ως 1932-33. Υπάρχουν συνημμένες συνολικά 2 (2 γραμμένες) σελίδες μεγέθους Α4.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000005
Φάκελος #005  [1933 - 1938]
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1933-34 ως 1937-38.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000006
Φάκελος #006  [1938 - 1944]
Μαθητολόγιο και Βιβλίο παρακολουθήσεως Εκπαιδευτικών Τελών σχολικών χρονιών από 1938 - 39 έως 1943 - 44.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000007
Φάκελος #007  [1939 - 1940, 1949 - 1950]
Μαθητολόγιο & Βιβλίο Παρακολουθήσεως Εκπαιδευτικών Τελών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000008
Φάκελος #008  [1898 - 1899, 1920 - 1921]
Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1898 - 1899 ως 1920 - 1921.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000009
Φάκελος #009  [1921 - 1922, 1930 - 1931]
Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1921 - 1922 ως 1930 - 1931.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000010
Φάκελος #010  [1929 - 1930]
Ειδικός έλεγχος του σχολικού έτους 1929 - 1930.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000011
Φάκελος #011  [1931 - 1935]
Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1931-32 ως 1934-35.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000012
Φάκελος #012  [1889 - 1917]
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1889-90 ως 1916-17.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000013
Φάκελος #013  [1917 - 1931]
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1917 - 18 ως 1930 - 31. Συνημμένο πιστοποιητικό δημοτολογίου Λαρίσης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000014
Φάκελος #014  [1936 - 1937, 1940 - 1941]
Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU005.01.F000015
Φάκελος #015  [1931 - 1939]
Βιβλίο Πρακτικών Σχολικής Εφορείας ετών 1931- 1939.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα