@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU004
ΑΡΧΕΙΟ Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1926 - 1935]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1931-32 ως 1934-35. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής σχολικών χρονιών από 1926 - 27 ως...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU004.01.F000001
Φάκελος #001  [1931 - 1935]
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1931-32 ως 1934-35.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU004.01.F000002
Φάκελος #002  [1926 - 1929]
Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής σχολικών χρονιών από 1926 - 27 ως 1929.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU004.01.F000003
Φάκελος #003 - ΑΡΧΕΙΟ Γ΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟY ΛΑΡΙΣΗΣ  [1926 - 1927 , 1928 - 1929]
Μαθητολόγιο.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα