@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU003
ΑΡΧΕΙΟ Β΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1928]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών 1898 - 1927. Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1917 - 1918 ως 1927 - 1928. Μαθητολόγ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU003.01.F000001
Φάκελος #001  [1898 - 1927]
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών 1898 - 1927.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU003.01.F000002
Φάκελος #002  [1917 - 1918, 1927 - 1928]
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1917 - 1918 ως 1927 - 1928.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU003.01.F000003
Φάκελος #003 - ΑΡΧΕΙΟ Β΄ ΕΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1917 - 1918, 1927 - 1928]
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών 1917 - 1918 μέχρι 1927 - 1928.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU003.01.F000004
Φάκελος #004  [1898 - 1917]
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1898-99 ως 1916-17.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα