@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-LAR
Αρχεία Ν. Λάρισας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-LAR_EDU002
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1929]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1918 - 1919 έως 1920 - 1921. Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1920 - 1921 ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU002.01.F000001
Φάκελος #001  [1898 - 1899, 1916 - 1917]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU002.01.F000002
Φάκελος #002 - ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1918 - 1919, 1920 - 1921]
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1918 - 1919 έως 1920 - 1921.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU002.01.F000003
Φάκελος #003 - ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1920 - 1921, 1928 - 1929]
Μαθητολόγιο σχολικών χρονιών από 1920 - 1921 ως 1928 - 1929.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU002.01.F000004
Φάκελος #004 - ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1899, 1926 - 1927]
Ειδικός έλεγχος σχολικών χρονιών 1898 - 1899 μέχρι 1926 - 1927.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU002.01.F000005
Φάκελος #005 - ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1926 - 1929]
Ειδικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1926-27 ως 1928-29.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU002.01.F000006
Φάκελος #006 - ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1927]
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1898-99 ως 1926-27.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU002.01.F000007
Φάκελος #007 - ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1926 - 1929]
Γενικός Έλεγχος σχολικών χρονιών από 1926 - 27 ως 1928 - 29.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-LAR_EDU002.01.F000008
Φάκελος #008 - ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ  [1898 - 1899, 1928 - 1929]
Βιβλίον Πιστοποιητικών Σπουδής.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα