@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_EDU004
ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  [1937 - 1954]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο Αστικού Σχολείου Αγιάς. Μαθητολόγιο. Βιβλίo Ειδικού Έλεγχου. Πιστοποιητικά Σπουδών. Bιβλίο μαθητών του Αστικ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000001
Φάκελος #001  [1937 - 1939]
Μαθητολόγιο Αστικού Σχολείου Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000002
Φάκελος #002  [1939-1944]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000003
Φάκελος #003  [1937 - 1952]
Βιβλίo Ειδικού Έλεγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000004
Φάκελος #004  [1937-1952]
Πιστοποιητικά Σπουδών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000005
Φάκελος #005  [1937 - 1944]
Bιβλίο μαθητών του Αστικού Σχολείου 1937 - 1944.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000006
Φάκελος #006  [1937 - 1944]
ΒΙΒλίo Γενικού Έλεγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000007
Φάκελος #007  [1937-1945]
Bιβλίο Αποτελεσμάτων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000008
Φάκελος #008  [1947]
Πρακτικά Σχολικής Εφορείας 1947.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU004.01.F000009
Φάκελος #009  [[1953 - 1954]]
Βιβλίο Περιουσίας Αστικού Σχολείου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα