@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA010.00
Αρχείο Μινιστέριου/Γραμματείας/Υπουργείου της Αστυνομίας (περιόδου Αγώνος)  [1822 - 1826]
Περιέχει επιστολές, επίσημη αλληλογραφία και διάφορα έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000001
Φάκελος #001 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1822]
Επιστολές και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000002
Φάκελος #002 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000003
Φάκελος #003 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000004
Φάκελος #004 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000005
Φάκελος #005 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000006
Φάκελος #006 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000007
Φάκελος #007 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000008
Φάκελος #008 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000009
Φάκελος #009 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000010
Φάκελος #010 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000011
Φάκελος #011 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000012
Φάκελος #012 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000013
Φάκελος #013 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1823]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000014
Φάκελος #014 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1824]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000015
Φάκελος #015 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1824]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000016
Φάκελος #016 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1824]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000017
Φάκελος #017 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1824]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000018
Φάκελος #018 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000019
Φάκελος #019 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA010.00.F000020
Φάκελος #020 - Μινιστέριο/Γραμματεία/Υπουργείο της Αστυνομίας   [1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα