@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KOZ
Αρχεία Ν. Κοζάνης
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KOZ_OTH001
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΔΙΚΩΝ  [1319 - 1904]
Περιεχόμενα: Κώδικας με σημειώσεις του καδή Λάρισας σχετικά με δανεισμούς, ενοικιάσεις κλπ. Αποφάσεις ιεροδικείου Λάρισας. Ιεροδικαστ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000001
Φάκελος #001  [1053-1054 (1643-1644)]
Κώδικας με σημειώσεις του καδή Λάρισας σχετικά με δανεισμούς, ενοικιάσεις κλπ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000002
Φάκελος #002  [1060-1062 (1650-1652)]
Αποφάσεις ιεροδικείου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000003
Φάκελος #003  [1073-1074 (1663-1664)]
Ιεροδικαστικός κώδικας αποφάσεων ιεροδικαστή Τρικάλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000004
Φάκελος #004  [1073 - 1074 (1663 - 1664)]
Ιεροδικαστικός κώδικας καταχωρήσεως φιρμανίων κ.λ.π. Λάρισας - Φαναρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000005
Φάκελος #005  [1076-1079 (1666-1669) και 1088-1089 (1678-1679)]
Ιεροδικαστικός κώδικας καταχωρήσεως φιρμανίων κλπ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000006
Φάκελος #006  [1103-1104 (1692-1693)]
Ιεροδικαστικός κώδικας Λάρισας με αντίγραφα εισερχομένων εγγράφων (φιρμάνια, μπουγιουρουλντιά, φορολογικούς καταλόγους).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000007
Φάκελος #007  [1110 (1699)]
Κώδικας ιεροδικαστικών αποφάσεων ιεροδικείου Λάρισας έτους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000008
Φάκελος #008  [1111-1112 (1700-1701)]
Κώδικας ιεροδικαστικών αποφάσεων ιεροδικείου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000009
Φάκελος #009  [1113 (1702)]
Ισολογισμοί βακουφίων Λάρισας έτους.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000010
Φάκελος #010  [1127 - 1128 (1716 - 1717)]
Κώδικας ιεροδικαστικών αποφάσεων ιεροδικείου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000011
Φάκελος #011  [1146-1147 (1734-1735)]
Κώδικας ιεροδικείου Τσατάλτζας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000012
Φάκελος #012  [1169-1171 (1756-1758)]
Ιεροδικαστικός κώδικας καταγραφών φιρμανίων και άλλων εισερχομένων εγγράφων του ιεροδικείου Τσατάλτζας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000013
Φάκελος #013  [1160-1162 (1747-1749)]
Κώδικας ιεροδικείου Λάρισας ισολογισμών βακουφίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000014
Φάκελος #014  [1172-1173 (1759-1760)]
Κώδικας ιεροδικείου Λάρισας καταγραφή φιρμανίων και άλλων εγγράφων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000015
Φάκελος #015  [1205 (1791)]
Κώδικας εισερχομένων εγγράφων ιεροδικείου Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000016
Φάκελος #016  [1239 - 1242 (1824 - 1827)]
Κώδικας καταγραφής ορφανικών περιουσιών Λάρισας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000017
Φάκελος #017  [1252-1259 (1836-1843)]
Κώδικας καταγραφής φιρμανίων και άλλων εγγράφων ιεροδικείου Egri Bucak.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000018
Φάκελος #018  [1274-1286 (1858-1870)]
Κώδικας ορφανικών περιουσιών ιεροδικείου Egri Bucak.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000019
Φάκελος #019  [1278 (1862)]
Συνοπτικό φορολογικό βιβλίο αριθμ. 2 Λάρισας - Φαναρίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KOZ_OTH001.01.F000020
Φάκελος #020  [1281 (1865)]
Συνοπτικό φορολογικό βιβλίο γαιών των χωριών καζά Λάρισας.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα