@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGME0
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμων - Εκπρόθεσμα  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 41. Αριθμός πράξεων 1 - 2. Αριθμός πράξεων 1 - 146. Αριθμός πράξεων 1 - 4. Αριθμός πράξεων 1 - 100. ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F01
Φάκελος #001 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1841]
Αριθμός πράξεων 1 - 41.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F02
Φάκελος #002 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1841]
Αριθμός πράξεων 1 - 2.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F03
Φάκελος #003 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1842 - 1843]
Αριθμός πράξεων 1 - 146.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F04
Φάκελος #004 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1842 - 1843]
Αριθμός πράξεων 1 - 146.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F05
Φάκελος #005 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1852 - 1853]
Αριθμός πράξεων 1 - 4.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F06
Φάκελος #006 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1889 - 1901]
Αριθμός πράξεων 1 - 100.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F07
Φάκελος #007 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1902 - 1903]
Αριθμός πράξεων 1 - 100.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F08
Φάκελος #008 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1889 - 1903]
Αριθμός πράξεων 1 - 40.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F09
Φάκελος #009 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1906 - 1907]
Αριθμός πράξεων 1 - 51.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F10
Φάκελος #010 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1907 - 1909]
Αριθμός πράξεων 1 - 87.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F11
Φάκελος #011 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1909 - 1910]
Αριθμός πράξεων 1 - 101.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F12
Φάκελος #012 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1912]
Αριθμός πράξεων 1 - 59
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F13
Φάκελος #013 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1912 - 1914]
Αριθμός πράξεων 1 - 141.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F14
Φάκελος #014 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1914 - 1916]
Αριθμός πράξεων 1 - 142.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F15
Φάκελος #015 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1917]
Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F16
Φάκελος #016 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1924]
Βιβλία 1,2. Αριθμός πράξεων 1 - 299.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F17
Φάκελος #017 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1925 - 1926]
Αριθμός πράξεων 1 - 34.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F17a
Φάκελος #17a - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1919 - 1924]
Αριθμός πράξεων 1 - 34.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F18
Φάκελος #018 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1924]
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGME0.00.F19
Φάκελος #019 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1919 - 1924]
Αριθμός πράξεων 1 - 200.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα