@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGM00
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Γάμων  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 324.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001841
Φάκελος #1841 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1841]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 15. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 129.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001842
Φάκελος #1842 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1842]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 164.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001843
Φάκελος #1843 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1843]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 196. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 81.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001844
Φάκελος #1844 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1844]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 196. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 197 - 204, 1 - 92. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 193 - 200, 1 -...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001845
Φάκελος #1845 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1845]
Περιεχόμενα: Βιβλιο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 199. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 199. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 4. Αριθμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001846
Φάκελος #1846 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1846]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 84.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001847
Φάκελος #1847 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1847]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 196. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 84.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001848
Φάκελος #1848 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1848]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 128.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001849
Φάκελος #1849 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1849]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1- 196. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 90.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001850
Φάκελος #1850 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1850]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 195. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 196. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 140.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001851
Φάκελος #1851 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1851]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 199. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 196. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 140.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001852
Φάκελος #1852 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1852]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1- 200. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 199.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001853
Φάκελος #1853 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1853]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1- 194. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 184. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 121.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001854
Φάκελος #1854 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ / 1854  [1854]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1- 73. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 202. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 169.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001855
Φάκελος #1855 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1855]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 195. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 98. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 100. Βιβλίο 4...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001856
Φάκελος #1856 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1856]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1- 198. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 100. Βιβλίο 4. Αριθμό...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001857
Φάκελος #1857 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1857]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1- 200. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 44.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001858
Φάκελος #1858 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1858]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 232. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 230. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 198. Βιβλίο τέ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001859
Φάκελος #1859 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1859]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 198. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1- 193. Βιβλίο 4. Αριθμός πράξεων 1 - 95.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGM00.00.F001860
Φάκελος #1860 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1860]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 200. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 247.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα