@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGDE0
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτων - Εκπρόθεσμα  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 190. Αριθμός πράξεων 1 - 283. Αριθμός πράξεων 1 - 122. Αριθμός πράξεων 1 - 19. Αριθμός πράξεων 1 - 2...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000001
Φάκελος #001 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1841]
Αριθμός πράξεων 1 - 190.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000002
Φάκελος #002 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1842]
Αριθμός πράξεων 1 - 283.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000003
Φάκελος #003 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1843]
Αριθμός πράξεων 1 - 122.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000004
Φάκελος #004 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1844]
Αριθμός πράξεων 1 - 19.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000005
Φάκελος #005 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1845, 1852 - 1853]
Αριθμός πράξεων 1 - 22.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000006
Φάκελος #006 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1857]
Βιβλίο 11. Αριθμός πράξεων 1 - 23.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000007
Φάκελος #007 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1902 - 1903]
Αριθμός πράξεων 1 - 60.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000008
Φάκελος #008 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1903 - 1904]
Αριθμός πράξεων 1 - 72.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000009
Φάκελος #009 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1904 - 1905]
Αριθμός πράξεων 1 - 52.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000010
Φάκελος #010 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1905 - 1906]
Αριθμός πράξεων 1 - 73.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000011
Φάκελος #011 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1906 - 1907]
Αριθμός πράξεων 1 - 164.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000012
Φάκελος #012 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1907 - 1909]
Αριθμός πράξεων 1 - 162.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000013
Φάκελος #013 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1909 - 1910]
Αριθμός πράξεων 1 - 200.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000014
Φάκελος #014 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1910 - 1911]
Αριθμός πράξεων 1 - 112.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000015
Φάκελος #015 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1911 - 1912]
Αριθμός πράξεων 1 - 74.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000016
Φάκελος #016 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1911 - 1912]
Αριθμός πράξεων 1 - 74.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000017
Φάκελος #017 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1912 - 1913]
Αριθμός πράξεων 1 - 300.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000018
Φάκελος #018 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1913 - 1914]
Αριθμός πράξεων 1 - 78.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000019
Φάκελος #019 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1914 - 1915]
Αριθμός πράξεων 1 - 141.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGDE0.00.F000020
Φάκελος #020 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1915 - 1916]
Αριθμός πράξεων 1 - 88.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα