@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-CSA
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Α.Κ.
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-CSA_PAA007.01
Αρχείο Θαλάσσιου Δικαστηρίου (περιόδου Αγώνος)  [1824 - 1827]
Περιέχει έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων, επιστολές, λογαριασμούς, αποσπάσματα από ημερολόγια πλοίων, αποφάσεις της “Αντί του Θαλασσ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000001
Φάκελος #001 - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1824 - 1827]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000002
Φάκελος #002 - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1824]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000003
Φάκελος #003 - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1825]
'Εγγραφα που αφόρουν υποθέσεις πλοίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000003a
Φάκελος #03a - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1825]
'Εγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000004
Φάκελος #004 - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1825]
Έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000005a
Φάκελος #05a - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1826]
Έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000005b
Φάκελος #05b - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1826]
Έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000006a
Φάκελος #06a - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1826]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000006b
Φάκελος #06b - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1826]
Υποθέσεις πλοίων, ναυτικές υποθέσεις και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000007
Φάκελος #007 - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1827]
'Εγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000008a
Φάκελος #08a - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1824 - 1825]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000008b
Φάκελος #08b - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1824 - 1827]
Επιστολές και υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000009a
Φάκελος #09a - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1827]
Έγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000009b
Φάκελος #09b - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1827]
Υποθέσεις πλοίων, ναυτικές υποθέσεις και διάφορα υπηρεσιακά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000010a
Φάκελος #10a - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1827]
'Εγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-CSA_PAA007.01.F000010b
Φάκελος #10b - Θαλάσσιο Δικαστήριο  [1827]
'Εγγραφα που αφορούν υποθέσεις πλοίων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα