@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGD00
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτων  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 565.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001841
Φάκελος #1841 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1841]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 84. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 285. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 69.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001842
Φάκελος #1842 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1842]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 299. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 71.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001843
Φάκελος #1843 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1843]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 296. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 306. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 257. Βιβλί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001844
Φάκελος #1844 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1844]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 294. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 92. Βιβλίο τέταρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001845
Φάκελος #1845 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1845]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 604. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 601. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 129.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001846
Φάκελος #1846 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1846]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 586. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 328.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001847
Φάκελος #1847 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1847]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 540.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001848
Φάκελος #1848 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1848]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 594. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 540. Βιβλίο 4. Αριθμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001849
Φάκελος #1849 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1849]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 295. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 296. Βιβλί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001850
Φάκελος #1850 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1850]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 296. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 298. Βιβλίο τέτα...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001851
Φάκελος #1851 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1851]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 576. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 593. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 576
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001852
Φάκελος #1852 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1852]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 295. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001853
Φάκελος #1853 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1853]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 4. Αριθμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001854
Φάκελος #1854 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1854]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 296. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 594. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 581. Βιβλίο 4. Αριθμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001855
Φάκελος #1855 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1855]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 6. Αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 597. Βιβλί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001856
Φάκελος #1856 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1856]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 600. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 592. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 4. Αριθμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001857
Φάκελος #1857 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1857]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 204. Βιβλίο 4. Αριθμός πράξεων 1 - 216. Βιβλίο 6. Αριθμός πράξεων 1 - 295. Βιβλίο έβδο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001858
Φάκελος #1858 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1858]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 4. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 5. Αριθμ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001859
Φάκελος #1859 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1859]
Περιεχόμενα: Βιβλίο δεύτερο, αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο τρίτο, αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλίο 4. Αριθμός πράξεων 1 - 300. Βιβλί...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGD00.00.F001860
Φάκελος #1860 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1860]
Περιεχόμενα: Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 - 290. Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 294. Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 298. Βιβλίο τέταρτο,...
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα