@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KER
Αρχεία Ν. Κέρκυρας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KER_REGBE0
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων - Εκπρόθεσμα  [1841 - 1932]
Περιεχόμενα: Αριθμός πράξεων 1 - 210. Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 299. Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 -299. Αριθμός πράξεων 1- 254...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F01
Φάκελος #001 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1841]
Αριθμός πράξεων 1 - 210.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F02
Φάκελος #002 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1842]
Βιβλίο πρώτο, αριθμός πράξεων 1 - 299.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F03
Φάκελος #003 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1842]
Βιβλίο 1. Αριθμός πράξεων 1 -299.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F04
Φάκελος #004 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1843 - 1845]
Αριθμός πράξεων 1- 254 (+19, +25).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F05
Φάκελος #005 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1852 - 1853]
Αριθμός πράξεων 1 - 28.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F06
Φάκελος #006 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1841 - 1855]
Αριθμός πράξεων 1 - 78.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F07
Φάκελος #007 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1852 - 1923]
Αριθμός πράξεων 1 - 600.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F08
Φάκελος #008 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1854 - 1923]
Βιβλίο 2. Αριθμός πράξεων 1 - 600.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F09
Φάκελος #009 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1854 - 1924]
Βιβλίο 3. Αριθμός πράξεων 1 - 598.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F10
Φάκελος #010 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1877 - 1896]
Αριθμός πράξεων 1 - 613.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F11
Φάκελος #011 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1902 - 1903]
Αριθμός πράξεων 1 - 43.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F12
Φάκελος #012 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1903 - 1904]
Αριθμός πράξεων 1 - 200.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F13
Φάκελος #013 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1904 - 1905]
Αριθμός πράξεων 1 - 152.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F14
Φάκελος #014 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1905 - 1906]
Αριθμός πράξεων 1 - 249.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F15
Φάκελος #015 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1906 - 1907]
Αριθμός πράξεων 1 - 253.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F16
Φάκελος #016 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1907 - 1908]
Αριθμός πράξεων 1 - 329.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F17
Φάκελος #017 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1908 - 1909]
Αριθμός πράξεων 1 - 204.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F18
Φάκελος #018 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1909 - 1910]
Αριθμός πράξεων 1 - 356.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F19
Φάκελος #019 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1910 - 1911]
Αριθμός πράξεων 1 - 163.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KER_REGBE0.00.F20
Φάκελος #020 - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  [1911 - 1912]
Αριθμός πράξεων 1 - 386.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα