@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-AGI
Τοπικό Αρχείο Αγιάς
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-AGI_EDU001
ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  [1879 - 1951]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Αγιάς. Μαθητολόγιο. Γενικός Έλεγχος. Ειδικός Έλεγχος. Πιστοποιητικά Σπουδής. Πρακτικά Συλ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000001
Φάκελος #001  [1879 - 1889]
Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000002
Φάκελος #002  [1889-1920]
Μαθητολόγιο Ελληνικού Σχολείου Αγιάς.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000003
Φάκελος #003  [1920 - 1944]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000004
Φάκελος #004  [1889-1923]
Γενικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000005
Φάκελος #005  [1922-1945]
Γενικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000006
Φάκελος #006  [1889-1923]
Ειδικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000007
Φάκελος #007  [1923 - 1940]
Ειδικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000008
Φάκελος #008  [1892-1951]
Πιστοποιητικά Σπουδής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000009
Φάκελος #009  [1891 - 1894]
Πρακτικά Συλλόγου Διδασκάλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000010
Φάκελος #010  [1894-1900]
Πρακτικά Συλλόγου Διδασκάλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000011
Φάκελος #011  [1889 - 1891]
Μαθητικά δικαιώματα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-AGI_EDU001.01.F000012
Φάκελος #012  [1890-1892]
Βιβλίο Πιστοποιήσεων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα