@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_OCD001
ΑΡΧΕΙΟ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΖΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (1885-1912)  [1885 - 1912]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Κτηματολογίου. Βιβλίο Κτηματολογίου 1889 - 1891.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000001
Φάκελος #001  [1885 - 1890]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000002
Φάκελος #002  [1889 - 1891]
Βιβλίο Κτηματολογίου 1889 - 1891.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000003
Φάκελος #003  [1892 - 1893]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000004
Φάκελος #004  [1894 - 1896]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000005
Φάκελος #005  [1896 - 1898]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000006
Φάκελος #006  [1899 - 1900]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000007
Φάκελος #007  [1900 - 1902]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000008
Φάκελος #008  [1902 - 1904]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000010
Φάκελος #010  [1907 - 1909]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000012
Φάκελος #012  [1909 - 1910]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000013
Φάκελος #013  [1910]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000014
Φάκελος #014  [1911]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_OCD001.01.F000015
Φάκελος #015  [1912]
Βιβλίο Κτηματολογίου.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα