@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_JUS005
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ (1932-1996)  [1932 - 1940]
Περιεχόμενα: Πολιτικές αποφάσεις 1932 (αρ. αποφ. 64-187). Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 201-250). Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ....
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000193
Φάκελος #193  [1932]
Πολιτικές αποφάσεις 1932 (αρ. αποφ. 64-187).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000194
Φάκελος #194  [1934]
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 201-250).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000195
Φάκελος #195  [1934]
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 251-300).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000196
Φάκελος #196  [1934]
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 301-350).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000197
Φάκελος #197  [1934]
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 401-450).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000198
Φάκελος #198  [1934]
Πολιτικές αποφάσεις 1934 (αρ. αποφ. 451-500).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000199
Φάκελος #199  [1935]
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 201-250).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000200
Φάκελος #200  [1935]
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 292-350).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000201
Φάκελος #201  [1935]
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 351-400).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000202
Φάκελος #202  [1935]
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 451-490).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000203
Φάκελος #203  [1935]
Πολιτικές αποφάσεις 1935 (αρ. αποφ. 491-528).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000204
Φάκελος #204  [1936]
Πολιτικές αποφάσεις 1936 (αρ. αποφ. 751-800).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000205
Φάκελος #205  [1937]
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 101-150).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000206
Φάκελος #206  [1937]
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 251-300).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000207
Φάκελος #207  [1937]
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 301-350)
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000208
Φάκελος #208  [1937]
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ. 556-600).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000209
Φάκελος #209  [1937]
Πολιτικές αποφάσεις 1937 (αρ. αποφ.601-650).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000210
Φάκελος #210  [1938]
Πολιτικές αποφάσεις 1938 (αρ. αποφ. 151-200).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000211
Φάκελος #211  [1938]
Πολιτικές αποφάσεις 1938 (αρ. αποφ. 251-300).
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_JUS005.02.F000212
Φάκελος #212  [1938]
Πολιτικές αποφάσεις 1938 (αρ. αποφ. 301-350).
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα