@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_EDU027
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1937-1983)  [1937 - 1963]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου. Μαθητολόγιο. Πρακτικών Παιδαγωγικών Συνεδριών. Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών. Πράξεις Διευθυντή.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000014
Φάκελος #014  [1937 - 1941]
Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000015
Φάκελος #015  [1944 - 1948]
Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000016
Φάκελος #016  [1948 - 1955]
Βιβλίο Ειδικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000035
Φάκελος #035  [1938 - 1941]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000036
Φάκελος #036  [1944 - 1949]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000037
Φάκελος #037  [1949 - 1957]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000046
Φάκελος #046 - ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1937-1938)  [1955 - 1959]
Πρακτικών Παιδαγωγικών Συνεδριών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000047
Φάκελος #047  [1960 - 1963]
Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU027.01.F000049
Φάκελος #049  [1947 - 1961]
Πράξεις Διευθυντή.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα