@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_EDU003
ΑΡΧΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ (1919-1979)  [1919 - 1953]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Γενικού Ελέγχου. Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων. Β. Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων. Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.01.F000001
Φάκελος #001  [1919 - 1933]
Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.01.F000002
Φάκελος #002  [1933 - 1939]
Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.01.F000003
Φάκελος #003  [1939 - 1949]
Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.01.F000004
Φάκελος #004  [1948 - 1953]
Βιβλίο Γενικού Ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.01.F000015
Φάκελος #015  [1926 - 1932]
Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.01.F000016
Φάκελος #016  [1932 - 1937]
Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.01.F000017
Φάκελος #017  [1945 - 1947]
Β. Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.01.F000018
Φάκελος #018  [1948 - 1953]
Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000001
Φάκελος #001  [1919 - 1930]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000002
Φάκελος #002  [1929 - 1933]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000003
Φάκελος #003  [1932 - 1933]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000004
Φάκελος #004  [1933 - 1935]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000005
Φάκελος #005  [1935 - 1937]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000006
Φάκελος #006  [1937 - 1945]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000007
Φάκελος #007  [1945 - 1948]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000008
Φάκελος #008  [1948 - 1952]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_EDU003.02.F000020
Φάκελος #020  [1937 - 1941]
Πράξεις Συλλόγου Διδασκόντων.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα