@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-KAV
Αρχεία Ν. Καβάλας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-KAV_BLA009
ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΝΕΠΜΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)  [1945 - 1963]
Περιεχόμενα: Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονία-Θράκη. Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας - Θράκης. Εγκύκλιοι Συλλόγου Κ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000081
Φάκελος #081  [1945 - 1950]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονία-Θράκη.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000082
Φάκελος #082 - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΜΠΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)  [1951]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας - Θράκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000083
Φάκελος #083 - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΜΠΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)  [1952]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας - Θράκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000084
Φάκελος #084 - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)  [1953]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας - Θράκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000085
Φάκελος #085 - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)  [1954 - 1955]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας- Θράκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000086
Φάκελος #086 - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)  [1956]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακ.- Θρ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000087
Φάκελος #087 - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1845-1970)  [1957 - 1958]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας - Θράκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000088
Φάκελος #088  [1957 - 1958]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας- Θράκης.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-KAV_BLA009.01.F000089
Φάκελος #089 - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΜΠΝΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΑΡΩΝ & ΣΑΜΠΕΤΑΙ ΤΣΙΜΙΝΟ (1945-1970)  [1961 - 1963]
Εγκύκλιοι Συλλόγου Καπνεμπόρων Μακεδονίας - Θράκης.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα