@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IRA
Αρχεία Ν. Ηρακλείου
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IRA_EDU073
ΑΡΧΕΙΟ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  [1925 - 1982]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000001
Φάκελος #001  [1931 - 1979]
Περιεχόμενα: Μαθητολόγιο. Γενικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000002
Φάκελος #002  [1942 - 1960]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000003
Φάκελος #003  [1960 - 1970]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000004
Φάκελος #004  [1970 - 1979]
Περιεχόμενα: Γενικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000005
Φάκελος #005  [1950 - 1960]
Περιεχόμενα: Ειδικός Έλεγχος & Γενικός Έλεγχος. Γενικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000006
Φάκελος #006  [1940 - 1947]
Περιεχόμενα: Ειδικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000007
Φάκελος #007  [1947 - 1957]
Περιεχόμενα: Ειδικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000008
Φάκελος #008  [1957 - 1967]
Περιεχόμενα: Ειδικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000009
Φάκελος #009  [1965 - 1972]
Περιεχόμενα: Ειδικός Έλεγχος.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000010
Φάκελος #010  [1925 - 1971]
Περιεχόμενα: Βι8βλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Βιβλίο βοηθητικού εδικού ελέγχου.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000011
Φάκελος #011  [1949 - 1961]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000012
Φάκελος #012  [1960 - 1976]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000013
Φάκελος #013  [1940 - 1979]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής. Βιβλίο πράξεων κατατακτήριων εξετάσεων των κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων. Βιβλίο πράξεων συλλόγο...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000014
Φάκελος #014  [1949 - 1960]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000015
Φάκελος #015  [1960 - 1969]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000016
Φάκελος #016  [1965 - 1967]
Περιεχόμενα: Βιβλίου πράξεων συλλόγου καθηγητών. Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000017
Φάκελος #017  [1969 - 1982]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πράξεων συλλόγου καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000018
Φάκελος #018  [1941 - 1973]
Περιεχόμενα: Βιβλίο πράξεων διευθυντού. Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων. Προσκλήσεις Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων. Βιβλίο Εισιτηρίων Εξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000019
Φάκελος #019  [1965 - 1980]
Περιεχόμενα: Βιβλίο καταχώρισης βαθμολογίας επανεξεταστέων, κατατακτηρίων κ.λπ.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IRA_EDU073.01.F000020
Φάκελος #020  [1946 - 1976]
Περιεχόμενα: Βιβλίο Εισαγωγικών Εξετάσεων. Βιβλίο καταχώρισης βαθμολογίας. Βιβίο καταχώρισης προφορικής βαθμολογίας.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα