@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_OJC001
ΑΡΧΕΙΑ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1602 - 1882]
Περιεχόμενα: Ιεροδικαστικές αποφάσεις. Υποθήκες - Δάνεια. Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές. Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές Βακουφικά ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000002
Φάκελος #002  [1011 (1602-1603)]
Ιεροδικαστικές αποφάσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000003
Φάκελος #003  [1021-1022 (1612-1614)]
Ιεροδικαστικές αποφάσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000004
Φάκελος #004  [1022 (1613)]
Ιεροδικαστικές αποφάσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000005
Φάκελος #005  [1025-1026 (1615-1616)]
Ιεροδικαστικές αποφάσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000006
Φάκελος #006  [1028 (1618-1619)]
Ιεροδικαστικές αποφάσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000007
Φάκελος #007  [1020 - 1066 (1611 - 1656)]
Υποθήκες - Δάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000008
Φάκελος #008  [1023 - 1053 (1614 - 1643)]
Υποθήκες - Δάνεια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000009
Φάκελος #009  [1030-1031 (1621-1622)]
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000010
Φάκελος #010  [1036 (1627)]
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000011
Φάκελος #011  [1036-1037 (1627-1628)]
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000012
Φάκελος #012  [1037-1048 (1628-1638)]
Βακουφικά κτήματα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000013
Φάκελος #013  [1043-1044 (1633-1639)]
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000014
Φάκελος #014  [1044-1048 (1634-1639)]
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000015
Φάκελος #015  [1049-1051 (1638-1639)]
Φιρμάνια - Αποφάσεις - Διαταγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000016
Φάκελος #016  [1050-1051 (1640-1642)]
Φιρμάνια - Χοτζέτια.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000017
Φάκελος #017  [1055-1056 (1645-1647)]
Φιρμάνια - Διαταγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000018
Φάκελος #018  [1057-1058 (1645-1647)]
Αποφάσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000019
Φάκελος #019  [1058-1060 (1648-1650)]
Αποφάσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000020
Φάκελος #020  [1061 - 1062 (1651 - 1652)]
Φιρμάνια - Διαταγές.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_OJC001.01.F000021
Φάκελος #021  [1068 (1658)]
Φιρμάνια - Διαταγές.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2 3 4 5 ...7   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα