@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_NOT001
ΑΡΧΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΩΛΙΔΗ  [1857 - 1915]
Περιεχόμενα: Προικοτιμήσεις. Διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις. Προικοσύμφωνα - θεωρήσεις λογαριασμών Εκκλησιών. Εξοφλητικά - Διαθήκ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_NOT001.01.F000002
Φάκελος #002  [1892-1905]
Προικοτιμήσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_NOT001.01.F000003
Φάκελος #003  [1892-1906]
Διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_NOT001.02.F000002
Φάκελος #002  [1857-1877]
Προικοσύμφωνα - θεωρήσεις λογαριασμών Εκκλησιών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_NOT001.02.F000003
Φάκελος #003  [1863-1894]
Εξοφλητικά - Διαθήκες.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_NOT001.02.F000004
Φάκελος #004  [1907-1914]
Προικοτιμήσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_NOT001.02.F000005
Φάκελος #005  [1907-1915]
Διάφορες συμβολαιογραφικές πράξεις.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα