@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IMA
Αρχεία Ν. Ημαθίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IMA_EDU001
ΑΡΧΕΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  [1879 - 1967]
Περιεχόμενα: Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών. Μητρώο Εγγραφής Μαθητών. Μητρώο Εγγραφής Μαθητών - Μαθητολόγιο. Μαθητολόγια - Αποτελέσματα Ε...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000002
Φάκελος #002  [1914-1925]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000003
Φάκελος #003  [1914 - 1925]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000004
Φάκελος #004  [1931-1948]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000005
Φάκελος #005  [1930-1933]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000006
Φάκελος #006  [1933 - 1937]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000007
Φάκελος #007  [1937-1945]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000008
Φάκελος #008  [1938-1949]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000009
Φάκελος #009  [1949-1952]
Πράξεις συλλόγου καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000011
Φάκελος #011  [1954-1957]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000012
Φάκελος #012  [1957-1959]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000015
Φάκελος #015  [1965-1967]
Πράξεις Συλλόγου Καθηγητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000067
Φάκελος #067  [1883-1907]
Μητρώο Εγγραφής Μαθητών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000068
Φάκελος #068  [1886-1908]
Μητρώο Εγγραφής Μαθητών - Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000069
Φάκελος #069  [1879 - 1888]
Μαθητολόγια - Αποτελέσματα Ετησίων Εξετάσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000070
Φάκελος #070  [1879 - 1910]
Μαθητολόγιο - Αποτελέσματα Ετησίων Εξετάσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000071
Φάκελος #071  [1882-1901]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000072
Φάκελος #072  [1901 - 1908]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000073
Φάκελος #073  [1914-1931]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000074
Φάκελος #074  [1920-1940]
Μαθητολόγιο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IMA_EDU001.01.F000075
Φάκελος #075  [1931-1939]
Μαθητολόγιο.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα