@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-ILE
Αρχεία Ν. Ηλείας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-ILE_ADM007
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΓΑ  [1908 - 1992]
Περιεχόμενα:
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000001
Φάκελος #001  [1925 - 1931]
Περιεχόμενα: Περιοδικό "Έργα". Περιδικό "Έργα".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000002
Φάκελος #002 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΣΤΑΦΙΔΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  [1956 - 1970]
Περιεχόμενα: Σταφιδικό δελτίο.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000003
Φάκελος #003 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  [1908 - 1927]
Περιεχόμενα: Δελτίο Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000004
Φάκελος #004 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑ  [1930 - 1931]
Περιεχόμενα: Περιοδικό "Εργασία".
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000005
Φάκελος #005 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ  [1929 - 1983]
Περιεχόμενα: Δελτία μετεωρολογικών παρατηρήσεων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000006
Φάκελος #006 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ  [1958]
Περιεχόμενα: Έδαφος και νερό. Μελέτη Χλιάπα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000007
Φάκελος #007 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ  [1938 - 1959]
Περιεχόμενα: Χημικά αντιδραστήρια και προϊόντα. Χημικά όργανα. Πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής οίνου, εγκρ. διαταγές, άδειες μεταφοράς...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000008
Φάκελος #008 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΝΕΧΥΡΟΓΡΑΦΑ  [1959 - 1973]
Περιεχόμενα: Γεωργικά ενεχυρόγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000009
Φάκελος #009 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ  [1930 - 1986]
Περιεχόμενα: Πεπραγμένα. Προϋπολογισμός. Ισολογισμός. Απολογισμός. Απολ. έκθεση σταφ. χρ. Έκθεση προϋπολογισμού. Απολογισμοί προγρ. Π...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000010
Φάκελος #010 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  [1937 - 1969]
Περιεχόμενα: Φάκελος πειραμάτων αποξ. κορ. σταφ. Πειράματα Βέη. Πειράματα επί της εμπυρηνίας. Διάφορα πειράματα. Προγρ. εργασιών ερευ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000012
Φάκελος #012 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ  [1936 - 1985]
Περιεχόμενα: Εμπιστευτικός φάκελος. Εμπιστευτικός φάκελος εξερχομένων εγγράφων. Φύλλα ποιότητας υπαλλήλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000015
Φάκελος #015 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΤΑΦΙΔΑΣ  [1958 - 1978]
Περιεχόμενα: Παραρτήματα Φιλιατρών, Μεσσήνης, Κοκκωνίου. Παράρτημα Κοκκωνίου. Παράρτημα Φιλιατρών. Παράρτημα Μεσσήνης. Πειράματα και ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000016
Φάκελος #016 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ  [1960 - 1969]
Περιεχόμενα: Εγκύκλιοι.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000017
Φάκελος #017 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΓΕΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  [1960 - 1987]
Περιεχόμενα: Γενικός φάκελος υπαλλήλων.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000018
Φάκελος #018 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ  [1942 - 1988]
Περιεχόμενα: Εκθέσεις, πρακτικά και άλλα έγργραφα του Ινστιτούτου Σταφίδας. Καταστάσεις δαπανών. Μετακίνηση εκτός έδρας γεωπονικού πρ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000019
Φάκελος #019 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ  [1950 - 1992]
Περιεχόμενα: Παρακολούθηση τοποθετημένου υλικού. Αποθηκευτική και λογιστική παρακολούθησις αποθήκης υλικού. Κατάλογοι μισθοδοσίας, εξ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000020
Φάκελος #020 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ / ΦΑΡΜΑΚΑ - ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  [1949 - 1992]
Περιεχόμενα: Φάρμακα, ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα. Γεωργικές προειδοποιήσεις. Φάρμακα, ζιζανιοκτόνα, λιπάσματα. Γεωργικές προειδοποιήσεις...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000021
Φάκελος #021 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ  [1961 - 1982]
Περιεχόμενα: Γενική ανασκόπηση σταφιδοκαλλιέργειας. Γενική ανασκόπηση σταφιδοκαλλιέργειας. Μετεωρολογικά στοιχεία. Γενική ανασκόπηση ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000022
Φάκελος #022 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ  [1966 - 1983]
Περιεχόμενα: Γεωργική στατιστική της Ελλάδος. Παραγωγή κτημάτων Ινστιτούτου. Εκθέσεις.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-ILE_ADM007.01.F000023
Φάκελος #023 - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΦΙΔΑΣ  [1969 - 1979]
Περιεχόμενα: Απαλλοτριώσεις. Κτήμα Αλποχωρίου. Απαλλοτριώσεις. Απαλλοτριώσεις. Κτήμα Λεβεντοχωρίου. Απαλλοτριώσεις. Κεντρικό κτήμα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1] 2   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα