@ρχειομνήμων - Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αρχειακών δεδομένων

Ελληνικά English Français
Σελιδοδείκτης:(+)(-)


Πλοήγηση [Φορέας] GRGSA-IAM
Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Πλοήγηση [Αρχείο] GRGSA-IAM_REL006
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ  [1876 - 1914]
Περιεχόμενα: Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας και Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα. Πρακτικά και ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL006.01.F000001
Φάκελος #001  [1876 - 1901]
Πρακτικά Συνεδριάσεων Δημογεροντίας και Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου. Διάφορα δικαιοπρακτικά έγγραφα.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL006.01.F000002
Φάκελος #002  [1887 - 1909]
Πρακτικά και αποφάσεις του Πνευματικού Διαστηρίου, του Μικτού Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου και της Δημογεροντίας και της Εφορίας των Σχολών.
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL006.01.F000003
Φάκελος #003  [1901 - 1914]
Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της Ι. Επισκοπής. Στατιστικοί πίνακες αρρένων, εκκλησιών, μονών, κτημάτων, σχολών - διαθ...
Πλοήγηση [Φάκελος] GRGSA-IAM_REL006.01.F000004
Φάκελος #004  [1912 - 1913]
Διαθήκες και προικοσύμφωνα.
Μετάβαση στη σελίδα: 
< Προηγούμενο   [1]   Επόμενο >

Πλοήγηση στα αρχεία

Όροι Πρόσβασης | Προσωπικά Δεδομένα